جستجو:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوز شهر دوستدارکودک

آغاز عملیات اجرایی ساخت اتاق های مادر و کودک و پدر و کودک در بوستان نوروز

یکی از فضاهای مورد نیاز در تأمین امنیت و آرامش کودک و خانواده، ایجاد اتاق مادر و کودک در اماکن عمومی است که به همت خیر دوستدار کودک آقای ابوطالب (حمید) دلکش محقق شد. آقای دلکش که از...
اوز شهر دوستدارکودک
24 شهريور 1398 , 15 محرم 1441 , 2019 September 15