جستجو:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر : 9924 زمان مخابره: 12 دي 1393 -- 14:14:26 | تعداد بازدید: 1034 نسخه چاپی

صرف یک فعل در گوش اوز

شمه ای از صرف یک فعل د ر گویش اوز

( فشردن )
 
 
فعل : پَشاردَ ؛ اسم مصدر : پَشار ؛ بن ماضی : پَشارد , بن مضارع : پَشَر د(ی )
 
اول با بن ماضی
 
 ماضی ساده : اول شخص : اُم پَشارد ؛ دوم شخص : اُت پَشارد ؛ سوم شخص اُش پَشارد و
 
 ماضی استمراری : اول شخص : م َپشارد ؛ دوم شخص : تَ پَشارد ؛سوم شخص : شَ پَشارد
 
. ماضی بعید : اُم پَشارد ِ ؛ اُت پَشارد ِ ؛ اُش پَشارد
ِ 
 ماضی التزامی بعید : اُم پَشار د ِز بُد ِ ؛ اُت پَشار د ِز بُد ِ ؛ اُش پَشارد ِز بُد ِ ماضی التزامی : اُم پَشارد ِز ب ِ ؛ اُت پَشارد ِز ب ِ ؛ اُش پَشارد ِز ب
ِ
ماضی ابعد : اُم پَشارد ِستود ؛ اُت پَشارد ِستود ؛ اُش پَشاردستود 
 
 ماضی التزامی مستمر : مَ پَشارد ِز ب ِ, تَ پَشارد ِز ب ب ؛ شَ پَشارد ِز ب ِ
 
 دوم با بن مضارع 
 
 با بن مضارع ماضی ساده نداریم
 
ماضی استمراری : مَپ شَری ؛ تَپ شَری ؛ شَپ شَری
 
 
 ماضی التزامی مستمر : مَپ شَر ِ دِز ب ِ ؛تَپ شَر ِ د ِز ب ِ ؛ شَپ شَر ِد ِز ب ِ
 
. فعل امر :  دوم شخص مفرد : بِپ شَر ؛ دوم شخص جمع : بِپ شَری ؛ سوم شخص مفرد : بِپ شَر ِ ؛ سوم شخص جمع: بِپ شرِت
 
مضارع :  اَپ شرُم , اَپ شَر ِش , اَپ شَر
 
آینده:  شَپشَرُم ؛ شَپشَرِش ؛ شَپ شر ِ
 

 

نظرات ارائه شده

نظرات

ارسال نظر
ارسال به دوستان
نام
پست الکترونیک
آدرس وبسایت یا وبلاگ
نظرشمــا    
. نظراتی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود*
کد امنیتی:   
ارسال نظر
9924

 
29 ارديبهشت 1403 , 10 ذی القعده 1445 , 2024 May 18

آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار