جستجو:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار شورا

چمران:

عضویت درشورای شهرشغل نیست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: عضویت در شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود و اعضای این شورا منعی برای شرکت در انتخابات سازمان نظام مهندسی ندارند.

جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اوز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اوز ، صبح روز سشنبه مورخه 1394/6/3 جلسه تعیین هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان اوز برگزار شد .  ...

شورای اسلامی استان فارس از شورای شهر لار و اوز تقدیر کرد

یعقوبی رئیس شورای اسلامی استان فارس با ارسال دو نامه جداگانه شورای اسلامي شهر شهر لار و اوز را به منظور انجام امور محوله از جمله ارسال منظم...

اخبار شورا
02 ارديبهشت 1398 , 16 شعبان 1440 , 2019 April 22