تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
بهار
12 دي 1393   19:42:20 |  درباره اوز > گویش اوزی
بهار

بهار اندا ، بهار اندا

چُنای چابک سوار اندا

غام اُز دل وامری

شُمره

امید و انتظار اندا

سُپی گل دسته تک دستش

محبت تک چشای مستش

دو لول اشبا، فشنگش گل

شو کوله ی نرگس و سمبل

گتا هی جار هوبه  تک  ده

امید اُز نا امیدی به .

***

هورستی لو اُ در بکنی

تاشابه لو سفر بکنی

جونی اگذره ، عمر اگذره

پیری دَ و دوری

مگاز دستفتد گشته

بهار روح و دل اُز هر بهاری جوته و بهته

هدر چو عمرمو تک  کر

تجمل مختصر بکنی

محبت کام بدا

دورن دل و کر بشته و بشته

بساط سادگی گرد آبدا

دیو نفاق اندا

هورستی دسته جمعی دیویا

           شز خونه در بکنی .

                                     فروردین 1390                   

                                           سیلوانا سلمانپور 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ::پرتال اطلاع رسانی شهرداری اوز لارستان:: می باشد.

آدرس: