تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
تکیه کلام زنانه در گویش اوز
12 دي 1393   19:38:25 |  درباره اوز > گویش اوزی
تکیه کلام زنانه در گویش اوز

 در هر زبانی گروه های مختلف اجتماعی گونه هایی از زبانی خاص خود را  دارند که با گونه زبانی گروه دیگر از بعضی جنبه ها متفاوت است . و این البته به تفاوت گویشی در یک زبان مربوط نمی شود .  چرا که در درون یک گویش خاص  هم این امر صادق است . مثلا اگر گویش تهرانی را از زیان فارسی مد نظر قرار دهیم متوجه می شویم که گونه زبانی بالا شهری و پائین شهری با هم فرق دارد بسیاری واژه ها و اصطلاحات است که در یکی هست و در دیگری نیست . معروف است که در لندن چندین گونه زبانی هست و آنچه که طبقات بالا به آن تکلم می کنند همان است که به نام لهجه انگلیسی معروف شده است . از طرفی این تفاوت ها مربوط به بالا و پائین دریک شهر نیست بلکه جنسیت و زن و مرد بودن هم خود عامل ممیزی در این باره است . حتما متوجه شده اید که زنان در صحبتشان از بعضی ترکیب ها استفاده می کنند که در کلام مردها ظاهر نمی شود مانند اصطلاح  اوا خواهر و یا خدا مرگم بده و امثال اینها . برعکس ترکیباتی در کلام مردها هست که در صحبیت زنان ظاهر نمی شود و یا این که از آن اجتناب می شود .

 آنچه که در پی می آید بعضی از ترکیباتی است که در گویش اوزی هست و خاص زنان است . زنان اوزی این تر کیبات را در موقعیت های متفاوت به کار می برند

 

ایوَي !!!

 اَلَ بِدا واسِّ 

اِ تُخِر

  اُدّي اَلَ

  بَساكُ

  مُز تِی آبُد ِ

سِرَ نِچِدَ 

 اِستَوَلاّيِ سِیَه 

 سِ سی سال وَ نَوَد سال

 کُربُن سِرَت

  تَ تُس خِر دَر چِ

 مَ نِدیکِرداش؟

 خاب اَلَ

 زشتِ بَدي

 تا دونی اُ خدا

    خَش مُ کَرِ

 چِ کاتِیا 

 مَترَك

 بَلِ عالام، شَلِ عالام، دودِ دنیا

اَلَ اَلَ

 اَلَ ها

 اِهَ

Eivaye

 Ala bedô vās-se 

E to xer 

Ot di ala  

Basāko 

Moz ti ābode 

Sera neĉda

Es taval-lāye seyah

Se si sāl va navad sāl

Korboon serat

Ta tôs xer dae ĉe 

Ma nedikerdāŝ 

Zeŝt bodgô 

Tô dooni o xodā 

Xaŝ mo kare

Ĉe kāteyā

Matarak 

 Bale ālom ŝale ālom doode donyā

Ala ala

Alahā

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ::پرتال اطلاع رسانی شهرداری اوز لارستان:: می باشد.

آدرس: