تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
پاره ای از نام های حشرات در گویش اوز
2 دي 1393   15:21:34 |  درباره اوز > گویش اوزی
پاره ای از نام های حشرات در گویش اوز

حشرات = خَشتُ پَشت   xaŝto paŝt

…………………………..

سوسک = شَک ŝak

زنیور سرخ = باز bāz

زنبور زرد =اِرِ  ere

مورچه =مور moor

مورجه ای که بزرگتر از معمول است و سریع حرکت می کند = مور سُوآری moore sovāri

مورچه کوچک زرد   = گِرَ  gera

پروانه ( تحت الفظی  « زنبور خوب » )  =باز نَکِ bāz nake

سوسک سیاه باغی  = خزوک xazook

کفشدوزک= کَ وشکُی خدا   kawŝakôy Xodā

پشه = پَشَ

مگس =  مَش  maŝ

مگس سگ = مَشِ سگ maŝe sag

نوعی سوسک کوچک  زرد رنگ   =  دُدُمِ do dome

عقرب  = اَکرب ?akreb

نوعی رطیل = خَیَ گِرَ xaya gera

نوعی رطیل=  فوک فوکِ  fook fooke

سوسک پهن سکه مانند سیاه رنگ =  خُپُشتِ مار xo poŝmār

ملخ = مَیگِ mayge

جیرجیرک= مَیگُی جِرِریکِ maygôy ĉereriki

نوعی ملخ =مَیگُی مَشپَرَکو maygôy maŝ para koo

ملخی که هنگام پرواز صدا می دهد = مَیگُی چَهرَبِری maygôy ĉahra beri

ملخی سبیه ملخ مصری = میگُی سُوآر maygôy

ملخی کوچک و بدون بال = مِگُی تُپِ maygôy tôpe

ملخ درخت کنار= مِگُی کُنَر  maygôy konar

نوعی ملخ رنگارنگ= مَیگُی غلومه  maygôy ƴoloome

کنه = کِنَ=kena

شپش=هِش    heŝ

هزار پا = هزار پا hezār pā

زنبور عسل = مَشِ اَسَل maŝe asal

اخوندک = ميكي تراش   maygôy terāŝ

سنجاقک= دخه   doxe

نوعی حشره کوچک که در زمین حفره ای مانند قیف می سازد و حشرات شکارمی کند= شل خورك   ŝalxorak

عنکبوت = بِرِ  bere

نوعی شپش جانوران =هَش مشک    heŝmoŝk

ساس = لَلَک   lalak

نوعی سوسک سیاه که عقیده بر ان است که وارد گوش می شود . این حشره را اگر با دست بگیرید صدای تق تق می دهد= کرهکه   kerahke

سرگین غلطان  =گوگردن     goo garden

رتيل = رطیل roteyl

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ::پرتال اطلاع رسانی شهرداری اوز لارستان:: می باشد.

آدرس: