تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
در مسیر فرایند ایجاد شهر دوستدار کودک
29 مرداد 1400   16:00:33 |  اوزشهردوستدارکودک > 
در مسیر فرایند ایجاد شهر دوستدار کودک

فروردین1386 با همکاری اعضای فعال موسسه پژوهشی کودکان دنیا در اوز و هیئت امنای دانشگاه پیام نور مرکز اوز نشستی به منظور آشنایی با فعالیت های این موسسه در تالار پروین اعتصامی همین دانشگاه برگزار شد. حضور مدیران و کارشناسان حوزه ی کودک، مسئولین و مدیران ارشد سازمان های دولتی و غیردولتی فعال در منطقه و علاقمندان به زندگی بهتر برای کودکان از ویژگیهای مهم این نشست بود.
 پس از معرفی کامل طرح های متنوع موسسه درجاهای مختلف کشور به نفع کودکان، از سوی موسسه اعلام شد که در صورت همکاری بخش دولتی منطقه و نهادهای مردمی شهر اوز، هیئت مدیره ی موسسه، این آمادگی را دارد که تمام تجربیات خود را با این هدف که گامی ملی در جهت اجرای منسجم شاخص های شهر دوستدار کودک برداشته شود، به صورت یک الگو برای شهر اوز آماده کند.
یک سال بعد از آن نشست، در اسفند 1387 انجمن دوستداران کودک اوز که یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی است  فعالیتهایش را بر محور آموزش و توانمندسازی جامعه و اولویت پیشبرد طرح «اوز شهر دوستدار کودک» آغاز کرد.
موضوع و اهداف این سازمان مردم نهاد(انجمن دوستداران کودک اوز)، هماهنگ با بنیان تفکر دوستدار کودک که در همه جای دنیا پیمان نامه جهانی حقوق کودک است تنظیم شده است .
از آغاز تاکنون می توان سه دوره مدیریتی برای طرح اوز شهر دوستدار کودک تعریف کرد:
دوره اول، سالهای 1387 تا 1393، مدیریت طرح بر عهده موسسه پژوهشی کودکان دنیا بوده است. در سال 1389 پس از همفکری با نهادهای دولتی منطقه و سایر علاقمندان به زندگی بهتر کودکان، شاخص های اوز شهر دوستدار کودک در موسسه پژوهشی کودکان دنیا تدوین، و ترویج و بسترسازی آن در انجمن دوستداران کودک اوز شکل گرفت. سال 1390 در موسسه (تهران)، کمیته برنامه ریزی برای اوز شهر دوستدار کودک با حضور نماینده انجمن تشکیل شد. در این دوره شهرداری و سایر ادارات دولتی در منطقه، خانواده ها، خیرین و مهندسین دوستدارکودک همراهان اصلی انجمن در اجرای این طرح بودند.
پروژه های عمرانی-فرهنگی اجراشده در دوره اول:
·        الحاق بخش مادر و کودک به کتابخانه عمومی اندیشه اوز در سال 1390 .
این فضا بر اساس نیازسنجی بومی و در چارچوب شاخص های اوز شهر دوستدار کودک طراحی شده است.
محتوای آموزشی-فرهنگی این بخش با محوریت کتاب و کودک و حضور فعال مادران، متناسب با اهداف مشترک نهاد کتابخانه های عمومی و شهر دوستدار کودک تنظیم شده است.
در سال 1399 پس از 9 سال تجربه و تعامل بین کتابخانه عمومی اندیشه، شهرداری، خانواده ها، خیّرین و انجمن دوستداران کودک اوز توانست به لحاظ کیفی ارتقا پیدا کند. در همین سال از سوی شورای اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری اوز در اولین اجلاس جهانی شهرهای دوستدار کودک یونیسف در سال2019 در شهر کلن آلمان با معیارهای: نتایج مشاهده شده ، خلاقیت و نوآوری ، قابلیت الگوبرداری و رعایت اصول رهنمود شهر دوستدار کودک در حوزه زندگی خانوادگی، بازی و تفریح شرکت داده شد و به عنوان یکی از پروژه های الهام بخش، انتخاب و به نشان برنز یونیسف دست یافت.
·        احداث و تجهیز کتابخانه و اتاق بازی در بخش اطفال بیمارستان امیدوار اوز در سال 1390.
·        بهینه سازی نیمه غربی پارک کودک شهرداری اوز .
این پروژه با مدیریت انجمن دوستداران کودک اوز و همراهی جامعه مهندسین دوستدار کودک به صورت کاملا داوطلب از سال 1392 آغاز و در سال 1395 به شهرداری تحویل داده شد.
مشارکت خیرین دوستدار کودک در اجرای هر سه پروژه نقش موثری داشت.
دوره دوم از سال 1394 تا سال 1397
در سال 1394 پس از ثبت انجمن دوستداران کودک اوز و با توجه به آمادگی که در طی سالها کار در کنار موسسه پیدا کرده بود، موسسه مدیریت اجرای شاخص ها را به انجمن دوستداران کودک اوز منتقل کرد.
در این دوره علاوه بر فعالیت های آموزشی همه جانبه، اقدامات ترویجی در زمینه شهر دوستدار کودک در اولویت کار انجمن قرار گرفت و فعالیت های جامعه محلی برای زندگی بهتر کودکانش مورد توجه گروه های فرهنگی-آموزشی و رسانه ها قرار گرفت.
یکی از این رسانه ها "ماهنامه شهرداریها " بود که در ارتباط با شهرداری و گفتگو با مسعود کراماتی شهردار اوز، در شماره 125 اسفند 96 ، با محور اصلی "شهر و کودک" تجارب بومی اوز در این حیطه را منتشر کرد. صاحب امتیاز این ماهنامه ی پژوهشی، آموزشی،اطلاع رسانی، برنامه ریزی و مدیریت شهری، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد.
دوره سوم مدیریت از مهر 1397
مهرماه 1397 دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک(اصول، ویژگی ها و ضوابط راهبردی برای شهرداریها) از سوی معاونت امور شهرداریها- دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شد.
شهرداری اوز که از همان ابتدا(1386) از این برنامه ها استقبال کرده بود، وارد این طرح ملی شد و بر اساس دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور، ساختار سازمانی خود را تشکیل داد و از انجمن دوستداران کودک اوز در مقام مشورتی دعوت به حضور در شورای اجرایی شهر دوستدار کودک، زیر مجموعه واحد دوستدار کودک در شهرداری اوز نمود.
از سال 1397 تاکنون انجمن دوستداران کودک اوز در امور مشترک مربوط به شهر دوستدار کودک با شورای اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری اوز مشارکت فعال داشته و تجربیات و مستندات دوره های اول و دوم مدیریت اجرای شاخص های شهر دوستدار کودک را در اختیار شهرداری اوز قرار داده است.
تجربه مشارکت سازمان یافته بین دو نهاد می تواند دستاوردی برای جامعه محلی باشد که از نگاه برخی کارشناسان امر قابلیت الگویی خواهد داشت.
یکی از توافقات مهم بین شهرداری و انجمن دوستداران کودک اوز برعهده گرفتن مسئولیت بخش های عمرانی توسط شهرداری و اولویت قرار دادن محتوای برنامه های آموزشی-ترویجی و فرهنگی در رابطه با موضوع توسط انجمن دوستداران کودک اوز بود.
در دوره مدیریت شهرداری شاهد رشد نسبی طرح های عمرانی دوستدار کودک در دو بخش هستیم:
الف: توسعه و بهینه سازی امکانات موجود در جهت رفاه و امنیت تمامی شهروندان از جمله کودکان:
توجه به امنیت خیابان، توسعه پارک های محله ای، بهداشت و زیبایی سازی فضاهای عمومی
ب: احداث بناهای مورد نیاز با مشارکت خیّرین در مسیر فرایند ایجاد شهرهای دوستدار کودک:
·        ساخت "بنای ابریشوم" اولین فضای مراقبتی برای آسایش کودکان و خانواده ها در پارک نوروز(تیر 98 تا اسفند 99)
·        آغاز ساخت دومین فضای مراقبتی برای آسایش کودکان و خانواده ها در پارک بهجت( از مهر 99)
از آغاز مدیریت شهرداری، نمایندگان شورای اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری اوز در نشست های همفکری و کنفرانس های مربوط به موضوع، شرکت فعال دارند. از جمله:
·        حضور خدیجه فقیهی نژاد از انجمن دوستداران کودک به عنوان نماینده شهرداری اوز در اولین کنفرانس ملي "شهر دوستدار کودک" به میزبانی وزارت کشور- صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و شهرداری اصفهان، در شهر اصفهان 1397/10/27.
·        حضور خدیجه فقیهی نژاد از انجمن دوستداران کودک به عنوان نماینده شهرداری اوز در دومین کنفرانس تخصصی حقوق کودک به میزبانی دادگستری ، دانشگاه یزد،کانون وکلا و استانداری در سالن  شهید عباسپور یزد1398/02/10.
·        شرکت نماینده شهرداری اوز (محمدرسول رفعتی) و نمایندگان انجمن دوستداران کودک اوز (فرزانه نورافشان و خدیجه فقیهی نژاد)در نشست هم اندیشی شهرهای دوستدار کودک با موضوع بررسی چالش ها به میزبانی دفتر برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور13 تیر 1398. دستاورد این نشست جدول فرایند ایجاد شهرهای دوستدار کودک بود که خط مشی یونیسف و وزارت کشور را روشن می ساخت.
·         پیرو جلسه كميته ملی هماهنگي شهر دوستدار كودك مورخ سیزدهم خرداد 1399 در وزارت کشور و در چارچوب همکاری های مشترک این وزارتخانه با یونیسف برای اجرای ابتکار جهانی شهرهای دوستدار کودک در ایران، شهر اوز در کنار شهرهای بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شد.
·        شرکت مسعود کراماتی، شهردار اوز در نخستین نشست ویدیو کنفرانس "شهر دوستدار کودک" بین دو کشور ایران و اندونزی در تاریخ 1399/08/27. در این کنفرانس تبادل تجربه شهرهای پایلوت دوستدار کودک در ایران و اندونزی صورت گرفت. در پی سخنرانی شهردار اوز، ایجاد فرصت در شهرداری اوز برای همکاری سازمان های مردم نهاد بومی و انجام طرح های مشارکتی منطبق با منافع عالیه همه شهروندان به ویژه کودکان مورد توجه قرار گرفت.
·        تشکیل گروه تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان، که از مراحل مهم چرخه فرایند ایجاد شهر دوستدار کودک می باشد.
در حال حاضر شورای اجرایی با همکاری داوطلبانه دکتر سعید کراماتی مشاور انجمن دوستداران کودک اوز در امور عمرانی به این مهم می پردازد.
پیگیری مراحل اداری و اجرای مصوبات کمیته ملی هماهنگی شهرهای دوستدار کودک ایران توسط شورای اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری اوز انجام می گیرد.
شهرداری اوز در این سال ها بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های « کمیته ملی شهر های دوستدار کودک ایران»،  فرایند ایجاد شهر دوستدار کودک را به عنوان کوچکترین شهر از بین شهرهای پایلوت ایران طی می نماید و امیدوار است با مشارکت گسترده تر جامعه محلی، چرخه فرایند ایجاد شهر دوستدار کودک را به طورکامل پیموده و به شبکه جهانی شهرهای دوستدار کودک متصل گردد. 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ::پرتال اطلاع رسانی شهرداری اوز لارستان:: می باشد.

آدرس: